Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Strängare krav på foder till fjäderfä

Andelen icke kravgodkänd råvara i foder till fjäderfä får från 1 december 2003 inte vara högre än 15 procent. Kraven skärps som en anpassning till internationella regler. Den 25 augusti 2005 ska fodret vara 100 procent ekologiskt. En viss andel konventionell produkt får fortfarande ingå i foderstaten, beroende på att det idag är svårt att producera ett näringsmässigt komplett hel-ekologiskt foder. I de nya kraven är de 15 procenten konventionell foderandel en genomsnitts siffra för år 2004, dvs har man en för hög andel i början av året bör man sänka andelen under 15 procentsgränsen i slutet av året. Källa: KRAV

2003-09-16