Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bistra tider för dansk eko-export

Det ser dystert ut i år för dansk eko-export. Exporten kommer enligt prognoserna inte att uppgå till mer än motsvarande 240 miljoner kronor. Detta kan jämföras med rekordåret 2001 då den samlade utlandsexporten uppgick till ca 350 miljoner kronor. Tidigare förväntningar om en fortsatt stark tillväxt i exporten infrias alltså inte i år enligt en undersökningen utförd av Økologisk Landsforening, där 20 producenter kontaktats. - Vi har fått sänka våra förväntningar i förhållande till förra året. Men vi räknar i gengäld med att 2004 blir ett bättre år än 2003, säger Karsten Deibjerg, VD för Friland A/S. Exportminskningen är störst inom mejerinäringen. Den marknad som sett största nergången är tidigare stora eko-exportmarknaden Storbritannien. Förklaringarna till bakslaget är många. Exempelvis uppmuntras konsumenten att köpa nationella produkter och närodlat, samtidigt som exporten försvåras av problem med att få rätt märkning på varorna. Källa: Øklogisk Jordbrug

2003-09-11