Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-satsning mot offentlig sektor

I Skåne pågår just nu en undersökning av vilka kunskaper och ambitioner som finns om ekologisk mat inom offentlig sektor. Undersökningen ska ligga till grund för en satsning på ökad användning av ekologiska produkter i kommunerna, på sjukhus och vårdinrättningar. Projektet har kunnat starta med hjälp av anslag på 244 000 kronor av Jordbruksverket och länsstyrelsen. Inställningen till användandet av ekologiska livsmedel varierar i regionen. Även om politiker i många fall satt upp mål om användande av ekologiska råvaror är det inte alltid att tjänstemännen är medvetna om detta. Projektet drivs av Ekologiskt Marknadscentrum, och Kerstin Andersson är projektledare. Källa: Land Lantbruk

2003-09-11