Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Svar på tal från Ekoodlarna

Efter rapporten om eko-stöd från Livsmedelsekonomiska institutet, har reaktionerna från eko-sektorn varit många. Enligt rapporten ger stöden en merbetalning per hektar på 1000 kr, vilken endast kan tillskrivas miljönyttan av eko-jordbruket. Aneke Svantesson på Ecotrade påpekar att ekologiskt jordbruk medför stora risktaganden, och att merbetalningen blir en sorts premie. De ekonomiska kalkylerna är ofta ett tungt vägande skäl för en producent att ställa om till ekologiskt. Dock, säger Aneke Svantesson, är eko-odling fortfarande en ung bransch där lönsamheten varierar kraftigt. Organisationen Ekologiska Lantbrukarna kontrar påståendet att norrländskt jordbruk skulle vara särskilt gynnat. - Jordbrukets påverkan på omgivningen omfattar en mängd effekter där bara ett fåtal ingår i SLI:s studie, säger Maria Dirke för Ekologiska Lantbrukarna. Andra menar att det är målsättningen med 20 procent ekologisk areal 2005 som är olycklig, att den ekologiska expansionen istället borde styras av efterfrågan. Källa: Land Lantbruk

2003-09-15