Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Arlabeslut om framtida svenska/danska eko-tillägg

Arla Foods styrelse fattade för ett par veckor sedan ett beslut om en ny plan för Arlas ekologiska mjölkproduktion. I samband med detta togs också ett beslut om framtida svensk/danska eko-tillägg. Styrelsen gör här bedömningen att det svenska eko-tillägget kommer att förbli oförändrat dvs. 50 öre per kilo. För de danska eko-leverantörerna blir tillägget troligen 40 danska öre under 2004/05, vilket är en sänkning med 2 danska öre per kilo. Tillägget för mjölken kan dock komma ändras fram till den 1 juli 2004 då priset för mjölken fastställs definitivt. De nya kontrakten börjar gälla under verksamhetsåret den 1 oktober 2004. Det är en nyhet för danskarna att få eko-tillägget i öre per kilo. De har hittills fått tillägget i procent av baspriset, motsvarande cirka 42 danska öre per kilo. För att minska konsekvenserna av ändringen för de besättningar som har höga fetthalter, kommer en övergångsmodell att tillämpas under tre år. Källa: www.arlafoods.se

2003-09-10