Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Lantmännen har balans i eko-utsädesodlingen

Intresset att bli ekologisk utsädesodlare bedömer Lantmännen har varit stor under året, men för höstgrödorna är behovet fyllt för i år. Nästa års utsädesodlingar är redan kontrakterade och det blir ungefär samma volym som las ut ifjol. För utsädesodlarna har det varit ett tufft år med stora svampangrepp samt ogräs som grott kontinuerligt under säsongen, vilket krävt en del extraarbete. För att i framtiden bättre klara axsvampar testar Lantmännen i år ett par partier med nya KRAV-godkända biologiska betningsmedel för främst höstvete. Blir resultaten lyckade så tror man på Lantmännen att man får en säkrare och stabilare ekologisk utsädeshantering. – En stor del av höstens ekologiska utsäde är redan utkört till våra spannmålsproducenter och dessa partier kommer från spannmål som vi överlagrat från ifjol. För att klara hela behovet är vi dock även tvungna att använda en del av årets skörd. Vi väntar just nu på sundhetsanalyser och så fort som de är klara kan vi börja leverera utsädet. Det skall dock först rensas, eventuellt betas, paketeras och köras ut så det är bråda dagar för oss, säger Gunnar Danielsson, Ekologisk utsädesansvarig Lantmännen.

2003-09-03