Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Uppland: Bra vårgrödor men sämre höstvete

Skörden av den ekologiska spannmålen har på de flesta håll i Uppland gått lätt i år. Merparten av spannmålen är nu skördad och många producenter har nu bara åkerbönan kvar att skörda. Vårgrödorna har avkastat mer än det normala och höstvetet betydligt mindre än normalskörd. Det gynnsamma skördevädret har medfört att skörden gått smidigt i år, vilket medfört låga skörde- och torkningskostnader. - Havren gav 4,5 ton per hektar och vårvetet gav 3,5 per hektar, vilket är betydligt mer än normalskörd. Dock var höstvetet en besvikelse och i år avkastade den bara 3 ton per hektar mot de 4 ton som brukar vara normalt på min gård. Det var den tuffa hösten som gjorde att få plantor etablerade sig och sedan hade vi också en extrem kallperiod utan snö i slutet på februari som tunnade ut bestånden ordentligt. Åkerbönan ser ut att ge normal skörd och den skall jag nu börja tröska, säger Lars-Birger Johansson, ekologisk spannmålsodlare utanför Enköping.

2003-09-01