Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bättre fart i vetemarknaden

Det finns nu hopp om en bättre eko-marknad för vete denna skördesäsong jämfört med fjolårets då priserna sjönk kraftigt för eko-vetet. Det som kan dra upp priserna på vetet i år är den kraftiga torka som drabbat södra och mellersta Europa, samt att lagerna av ekologiskt vete är mindre i år. Skörden i norra Tyskland, England och Skandinavien ser bra ut även om skördenivåerna troligtvis inte når rekordnivåerna ifjol. Det som dock kan öka mängderna spannmål är den arealökning som skett det sista åren i Europa. – Det är bättre fart i vetemarknaden i år jämfört med ifjol. Lagren vid våra kunder är mindre vilket gjort att de är aktivare. Vi har fortsatt vårat långsiktiga arbete på exportmarknaden och för tillfället ser det bra ut, säger Anneke Svantesson, VD EcoTrade.

2003-08-12