Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAV försvårar återföring av human växtnäring

KRAV skärper reglerna för återföring av växtnäring från samhället till det ekologiska lantbruket. I den nya utgåvan av KRAV-regler som utkom den 16 juni i år gjordes ett tillägg i kapitel 4 växtodling. I tillägget står det: ”att gödsel som innehåller mänskligt exkrement och mänskligt urin inte får användas för övergödsling på gröda som ska användas som människoföda.” Idag tillåter KRAV att avloppsslam från egen trekammarbrunn, eller liknande, får spridas om avloppet ej är kopplat till verksamheter där miljöfarliga ämnen hanteras och om all användning av kemiska produkter är miljöanpassad och försiktighetsprincipen iakttas. KRAV:s regler finns att läsa på www.krav.se. Källa: www.krav.se

2003-07-25