Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Höjda avräkningspriser på nöt hos Swedish Meats

Avräkningspriset på KRAV-ko/tjur har nått sina högsta nivåer någonsin hos Swedish Metas och prognosen säger att priset kommer att stiga ytterligare. Under v 34 betalades 21,70 kr/kg mot 19,25 under samma vecka 2005. -Vi har förändrat KRAV-tillägget och gjort det mer marknadsanpassat, därför ser det ut som det gör, runt nyår kommer priset sjunka igen. Men vi har en liten brist på nöt just nu. Efterfrågan har ökat och vi slaktar nu ca 225 nöt per vecka för att kunna säkra tillgången till den köttkampanj för ekologiskt kött som pågår just nu. I vanliga fall slaktar vi runt 175 KRAV-nöt per vecka. Nyttjandegraden av den slaktade djurkroppen har också ökat, säger Runar Gustafsson som är verksamhetschef på Swedish Meats.

2006-11-16