Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ökningar i flera eko-sektorer i UK

I rapporten Organic Food and Farming Report 2003 finns data om utvecklingen av eko-sektorn i Storbritannien. Data baserads på ett flertal källor, inklusive cirka 1500 telefonintervjuer. Bland annat går att läsa om den brittiska mjölksektorn, där produktionsvärdet under förra räkenskapsåret ökade på gårdsnivå med 12 procent till 690 miljoner kronor. Försäljningen av ekologisk yoghurt ökade ordentligt, och utgör nu 7,9 procent av den totala yoghurtmarknaden. Efterfrågan på ekologisk mjölk har i övrigt varit låg, medan produktionen ökat kraftigt de senaste åren. En del av den ekologiska mjöken har därför sålts som konventionell. Efterfrågeökningen är dock så pass stor att rapportförfattarna bedömer att marknaden är i jämvikt 2006. Utrymmet för tillverkning av förädlade produkter bedöms vara stort eftersom endast 8 procent av den ekologiska mjölken används till ost, jämfört med 23 procent av den konventionella mjölken. På köttsidan har importen av ekologiskt biffkött minskat från cirka 40 procent till 25 procent. Sainsbury´s, Marks & Sparks och Waitrose rapporteras ha nästan 100 procent brittiskt kött i sina butiker. Produktionen av fjäderfä ökade från 2,1 miljoner fåglar till 3,5 miljoner, vilket ökade försäljningsvärdet för producenten med 67 procent till 227 miljoner kronor. Importen har därmed minskat från 45 till 10 volymprocent. Källa: Soil Association

2003-11-25