Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bladmögelangreppen allt tidigare

Bladmögelangrepp hittades i år på konventionell färskpotatis i Danmark den 10 maj, den 14 maj på Bjärehalvön och den 4 juni i södra Norge. Angreppen kommer allt tidigare på året och upplevs som mer aggressiva än förut. Ännu har inga angrepp på ekologisk potatis rapporterats in i Sverige. Inrapportering och fakta om bladmögel kan läsas på hemsidan www.tsv.slu.se Bladmögel gynnas av fukt, och det är därför viktigt att vara uppmärksam i år då stora delar av landet haft regniga perioder efter sådd. Möglet sprids med utsäde, överliggare eller marksmitta, och transporteras vidare med vattenstänk och med vinden 10-tals kilometer. Om smittan kommer från det egna fältet uppträder angreppen 2-3 veckor tidigare än då smittan kommer med vinden. Marksmitta kan särskiljas genom att angreppen syns i marknivå på stjälken, eller att blad som ligger mot marken är angripna. Vid begränsade angrepp bör blasten slås av direkt och blasten föras bort/flammas. Källa: Eko-potatis, odlarbrev från Jordbruksverket och Hushållningssällskapet

2003-07-14