Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ökad eko-försäljning 2002 för COOP Konsum

Försäljningen under förra året, 2002, ökade med 15 procent och uppgick totalt till 27 700 ton. Den ekologiska produktutvecklingen var, enligt företagets miljörapport, otillräcklig under 2002, men de befintliga ekologiska produkterna sålde bra. Potatis och morötter sålde mycket bra och efterfrågan på ekologisk frukt och grönt förutspås fortsätta att växa. Försäljningen av ekologiska ägg ökade med 20 procent. Ekologiska färskvaror svarade för cirka 85 procent av eko-försäljningen. Under 2002 var ca 200 stycken Coop Konsum-butiker, KRAV-auktoriserade, det vill säga ca 64 procent. Av de ekologiska produkterna i Svensk dagligvaruhandel går ca 40 procent genom COOP konsum eller COOP Forum. COOP Konsums ekologiska försäljning omfattade under första kvartalet 2003 ca 8 procent av den totala försäljningen. Företagets målsättning är att andelen ska öka till 10 procent innan årsskiftet. Källa: www.coop.se och Ekologiska Lantbrukarna ,”Växande Marknad - försäljning, volymer och trender 2003

2003-07-07