Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

HOBS-utredningen får mothugg

Enligt det remissvar som Ekologiska Lantbrukarna lämnat till finansdepartementet, finns det brister i förslaget till ny beskattning på konstgödsel och bekämpningsmedel. – Att beskatta de djurintensiva gårdarna där kväveläckaget är större än på växtodlingsgårdarna, är att stirra sig blind på symptom istället för orsaker, skriver ekologiska Lantbrukarna i sitt remissvar, – Kväveöverskottet uppstår istället när de djurlösa gårdarna som saknar stallgödsel tillför kretsloppet kväve utifrån genom konstgödsel. Att denna växtnäring sedan till stor del hamnar på djurgårdarna genom foder, menar remissvaret är ett systemfel som inte kan lösas genom den beskattning som föreslagits. Istället föreslås en märkbar skatt på konstgödsel. Vad gäller bekämpningsmedel är den mest angelägna åtgärden enligt remissvaret att höja skatteuttaget rejält, så att användningen får en synbar effekt. Skattenivån i Sverige ligger idag på endast en tiondel av den Danska. Källa: Veckans Ekolantbruk

2003-06-30