Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAV-kött grupp jobbar för ökad lönsamhet

En alltför stor del av köttet från KRAV-djur säljs idag som konventionellt kött. Fler delar av djuren måste tas till vara för att lönsamheten och säljas med merbetalning för att lönsamheten skall öka. Detta skriver Peter Raztar, VD Swedish Meats, Håkan Haldesjö, Håkan Heldesjö, färskvaruchef inom Coop Sverige och Lena Söderberg, VD KRAV i ett gemensamt pressmedelande. I våras efter att många KRAV-kött produkcenter på främst grissidan hotat med att sluta pga dålig lönsamhet bildades en grupp, där de tre ovan ingår, med syftet att öka utbudet av KRAV-godkända kött- och charkprodukter i butikerna. Gruppen har även titta på hur lönsamheten i produktionsled skulle kunna göras mer lönsam. - Vi måste se till att fler styckningsdetaljer säljs som ekologiska eller används i korvtillverkningen. Vi måste även uppnå en kritisk massa så att dessa kostnader blir så låga som möjligt per kilo, säger Håkan Heldesjö, färskvaruchef inom Coop Sverige. - Swedish Meats satsning på konsumentpackat färskt kött kommer att öka tillgängligheten. Det gör att fler butiker nu kan satsa hårdare på ekologiskt kött, säger Peter Rasztar. Utvecklingsgruppen föreslår också smärre förändringar i KRAVs regelverk. Bland annat vill man att perioden då grisarna ska vistas utomhus flyttas så att den är bättre anpassad till dagens grisuppfödning.

2003-06-25