Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sverige sjua i europeiska ekoareal-ligan

Ekologiskt lantbruk praktiseras i över 100 länder i världen, på en sammanlagd areal av 23 miljoner hektar. En stor del av dessa marker är betesmarker. Av de europeiska länderna har Liechtenstein störst andel ekologisk areal (17 procent), följt av Österrike (11,3 procent), Schweiz (9,7 procent) och Italien (7,9 procent). Sverige ligger på sjunde plats med 6,3 procent ekologisk areal, vilket motsvarar ca 214 000 ha. Källa: Ekologiska Lantbrukarna, ”Växande Marknad-försäljning, volymer och trender 2003 ”

2003-06-24