Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

"Välkomstfålla" bästa sättet att snuva parasiter

I en undersökning genomförd av veterinär Sven-Olof Dimander, jämfördes tillväxten hos djur som betat med konventionella avmaskningsmetoder, betesplanering, och med biologisk kontroll. Resultaten visar att de kalvar som inte behandlats med avmaskningsmedel, men som fått beta i en betesfålla med lågt smittotryck under våren, hade den allra bästa tillväxten. Försöken med rovsvamp indikerar dock att biologisk behandling kan vara ett gott komplement till andra metoder av parasitbekämpning. Svampen bryter parasitens livscykel genom att förhindra att larverna sprids i gräset. Det är en preventiv metod som minskar parasittrycket på betesmarken, och kan alltså inte ersätta direkt medicinering av djuren. Källa: Ekologiskt Lantbruk

2003-06-17