Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Gödsling - för dyrt?

Idag säljs uppemot 20 000 ton ekologiska gödselmedel per år i Sverige. Köpt gödsel lönar sig i första hand att sprida på höst- och vårvete, särskilt vårvetet som kan få nytta av kvävet under en längre växtsäsong. Gösta Roempke, eko-rådgivare på hushållningssällskapet i Stockholm och Uppsala, menar att det krävs en ordentlig merskörd för att det ska gå att få ekonomi på inköp av gödsel till ekogården. Gödsling med 80-100 kg/ha kväve kostar ca 1200 kr/ha och bör då ge en merskörd på ca 1000 kg/ha för att löna sig. En normal gröngödslingsgröda ger i snitt 60 kilo kväve i förfruktseffekt. Med årets låga spannmålspriser är det svårt att få kalkylen att gå ihop. Janne Linder, växtnäringsexpert på Jordbruksverket påminner även om den något lägre kväveeffekten av eko-gödsel. Alltför låga kvävegivor kan leda till en sänkt proteinhalt i grödan, då kvävet endast räcker till skördeökning och inte till inlagring av protein. Källa: Land Lantbruk

2003-06-17