Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Vita höns är lönsammast

Det finns mer pengar att hämta i äggproduktion med vita än med bruna höns. Det visar en dansk undersökning av 15 vita och 56 bruna hönsbesättningar utförd av Fjerkraerådet. På de vita hönsen tjänade lantbrukarna i genomsnitt 37 svenska kronor mer än på de bruna äggen. En vit höna får motsvarande 119 svenska kronor i täckningsbidrag. Undersökningen innefattade även en jämförelse mot konventionella gårdar. En besättning vita ekologiska höns kan uppnå bättre resultat än en konventionell sprätthönsbesättning, men inte de bruna. Betalning för arbetskraft ingår inte i Fjaerkraerådets kalkyl, och alltså har man inte tagit hänsyn till att arbetskostnaden kan förväntas bli högre i ekologisk produktion. Det danska täckningsbidraget sjönk från motsvarande 107 kr 2001 till 82 kr 2002, dvs en sänkning med 25 procent. Bidraget ligger nu i nivå med med 1997 och 1998 års priser, runt 85 kr. Prisuppgifterna ovan är uträknade med gällande valutakurs den 3/6-03. Källa: Okologisk jordbrug

2003-06-12