Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Starkt positiv trend för eko-jordbruk i USA

I USA ökade andelen certifierad ekologisk mark med 74 procent mellan 1997 och 2001. Detta enlig de senaste undersökningarna från USDA (U.S. Department of Agriculture). Den stora ökningen har gjort ekologiskt lantbruk till den snabbast växande sektorn i amerikanskt jordbruk. Om trenden håller i sig kommer andelen ekologisk mark att dubbleras inom de närmaste fyra åren. Ökningen speglar en ökad efterfrågan på ekologiska produkter. En annan studie utförd av ERS (Economic Research Service) visar ökade intäkter av eko-handeln med 20 procent varje år sedan 1990. Denna ökning tror man går hand i hand med ett större intresse hos konsumenterna för jordbrukets miljöeffekter och hälsoaspekter av användandet av bekämpningsmedel. Trots denna ökning är bara 0,3 procent av all amerikansk ordbruksmark certifierad ekologisk, jämfört med 3,24 procent inom EU och 2.31 procent i Australien. Amerikanska staten öronmärkte 15 miljoner US-dollar år 2002 till forskning om ekologiskt jordbruk, och 5 miljoner US-dollar till certifieringsprogrammen. Källa: www.organicts.com

2003-06-10