Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nya trender i dansk export

Trenden inom den danska exporten av ekologiska produkter pekar nu mot en ökad försäljning till de danska grannländerna. Tidigare har fokus legat på USA och Storbritannien. Andelen av exporten som utgörs av vidareförädlade varor är också större inom ekologisk- än inom konventionell handel. Utvecklingen av dansk eko-export under 2002 har undersökts och resultaten sammanställts av företaget ”Organic Denmark”. Sammanställningen grundas på information från 52 verksamma exportföretag och visar på en minskning av exporten för de stora parallellproducerande företagen. De mindre, helt ekologiska företagen har varit mer framgångsrika i sina affärsstrategier och visar ökad export. Trots att tekniska och ideologiska hinder - särskilt på den brittiska marknaden - har framkallat en minskning av dansk eko-export under 2002, så tror Organic Denmark på en positiv utveckling under 2003. Exporten stöds dessutom av ett strategiprogram från regeringen. Källa: www.organic-denmark.com

2003-06-06