Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Sämre lönsamhet för eko-betor

Danisco sugar har det senaste året ändrat reglerna för betalning till de odlare som producerar ekologiska betor. Extrabetalningen har sjunkit från 80 procent till cirka 65 procent för de eko-betor som skördars detta år. Betalningssystemet för betorna är idag också samma som för konventionella betor, dvs A-socker och B-socker. Detta innebär att odlarna får sämre betalt för de betor som produceras över kontraktsnivå (B-socker). Tidigare år har de ekologiska betodlarna fått full betalning för samtliga betor som producerats. – Lönsamheten i den ekologiska betodlingen de senaste åren har gått ned. Idag ligger den i nivå med konventionell betodling. För oss odlare på Gotland så slår också transportkostnaderna allt hårdare i betkalkylerna, säger Roland Rodebjer, ekologisk sockerbetsodlare på Gotland. Det odlas idag cirka 700 hektar ekologiska betor i Sverige av 50-60 lantbrukare. Merparten odlas i Skåne och södra Sverige. På Gotland odlas 120 hektar eko-betor som skeppas till Skåne, där sockret processas i Daniscos sockerbruk i Köpingebro andra helgen i november.

2003-05-28