Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Brist på ekologiska varor till storkök

Politikerna i Västra Götaland vill öka andelen ekologiska och närproducerade varor i de offentliga köken, och beslöt 1999 att satsa sju miljoner kr på fem år för att klara den merkostnad som de ekologiska inköpen skulle innebära. 2001 var målet att minst 10% av all mat som serverades i storköken i Västra Götaland skulle vara ekologisk. För 2003 skulle siffran vara 15% och efter det så kallade ”Näreko”-projektets slut så småningom 25%. I fjol nådde de 29 storkök som ingår i projektet tillsammans upp till 5,2 %. Att andelen inte är högre sägs vara bristen på ekologiska varor. Bland leverantörerna ingår dessutom inte en enda lokal producent, vilket var förhoppningen då projektet startade. Detta kan förklaras med att LOU – lagen om offentlig upphandling – försvårar för mindre leverantörer att konkurrera med större. All upphandling inom regionen sköts av regionens eget bolag Westma som köper all mat av Ica Meny och Arla. I den kommande livsmedelsupphandlingen sänker troligen regionfullmäktige ambitionsnivån till 10%. Ett antal KRAV godkända producenter i Västra Götalands län har i kontakter med Ekoweb uppgivit att de har prima varor, framför allt ekologisk potatis och rotfrukter som de ej kunnat sälja. De upplever att LOU omöjliggör affärer mellan t.ex. kommunala storkök och lokala odlare och att de upphandlingar som görs är så omfattande att en enskild odlare inte klarar att leverera önskade kvantiteter. Källa: Bohusläningen

2003-05-21