Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Skånemejerier satsar på mer eko-mjölk

Skånemejerier ser positiv på utvecklingen av ekologiska mejeriprodukter. Företaget planerar på att utöka antalet eko-produkter under hösten och invägningen av ekologisk mjölk ökar stadigt. 2002 invägdes 9 miljoner liter ekologisk mjölk och 2003 räknar Skånemejerier med en invägning på 10 – 11 miljoner liter ekologisk mjölk. Antalet ekologiska mjölkleverantörer har pendlat kring 26-27 stycken de sista åren. Detta innebär att produktionsökningen till stor del har skett vid befintliga KRAV-producenter. – Vi flyttar vår produktion av ekologiska mjölkprodukter till Malmö. Detta för att få en effektivare produktionsapparat med större möjligheter att producera nya ekologiska produkter samt en högre utnyttjadsgrad av den ekologiska mjölken. Den ligger idag på 65 procent och med en maximal drift kan den nog pressas till 80 procent. I höst räknar vi med att anläggningen i Malmö kommer att vara i full drift. Under nästa år kommer vi också att satsa på fler KRAV-produkter när vi trimmat in den nya KRAV-linjen i Malmölinjen, säger Per-Olof Jonsson, produktchef Skånemejerier.

2003-05-21