Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eco Trades råd – Odla vete med kvalitet!

Skörden 2003 beräknas enligt Eco Trade bli ungefär lika stor som för skörd 2002. Den svenska marknaden beräknas växa med cirka 5 000 ton per år till cirka 35 000 ton ekologisk spannmål 2003, vilket innebär att 20 000 – 25 000 ton ekologisk spannmål måste säljas på export kommande år. Ekologisk spannmålshandel utgörs till mer än hälften av vete, vilket medför att Eco Trade ger rådet till sina spannmålsproducenter att odla vete. Vete är den gröda som går lättast att exportera och den gröda som Eco Trade vill jobba med på exportmarknaden. För att kunna exportera vete är det viktigt att varan håller en hög kvalité, eftersom kunderna är kräsna när utbudet är stort. Utöver vete ger Eco Trade rådet till sina producenter att sprida valet av grödor på gården.

2003-05-20