Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekologisk potatisodling kan läcka kväve

I ett dokumentationsprojekt i ekologisk potatisodling som utförts under 2002 på uppdrag av Jordbruksverket visade att den ekologiska potatisen oftast gödslas med för mycket kväve. Många odlare tar inte hänsyn till vilken förfrukt som odlats på åkern innan potatisen odlas. Även där man brutit gröngödslingsgrödor har de flesta av potatisodlarna även gödslat kväve, trots att vallen i de flesta fall helt kunnat försörja en potatisskörd på 30 till 40 ton. Kvävebehovet till 30 ton potatis beräknas till cirka 90 kilo per hektar. På de 120 olika skiften som studerades i projektet var medelskörden 17,3 ton potatis per hektar. Det innebär i teorin att de fält där man haft en gröngödslings förfrukt och som därefter gödslats med kväve kan läcka upp till 150 kilo kväve per hektar under odlingsåret. En anledning till att potatisodlarna gödslat med för mycket kväve är att det oftast är billigast att tillföra fosfor och kalium genom stallgödsel och då följer kvävet med på köpet. Källa: Odlarbrev Eko-potatis nr 4 2003

2003-05-07