Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Underskott av ekologiskt kött i Italien

Italiens produktion av ekologiskt kött är mindre än efterfrågan. Idag importeras kött från främst Österrike och Tyskland. Detta trots att Italien är det land som den största odlade ekologiska arealen i Europa, hela 1,23 miljoner hektar. Av Italiens drygt 60 000 ekologiska lantbruksföretag så är knappt 1500 ekologiska köttproducenter. Den engelska marknadsundersökningsfirman Organic-Monitor spår att den Italienska ekologiska köttmarknaden kommer att växa med 23 procent under 2003.

2003-05-05