Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Dansk eko-foder verksamhet går back

Dansk Okologisk Foder, DOF, gick back med 2,5 miljoner kronor 2002. 2002 omsatte den renodlade ekologiska foder verksamheten 121,3 miljoner kronor. Den största orsaken till minus resultatet är det stora lager på ekologisk spannmål som fördes över till bolaget vid bildandet av verksamheten, säger VD:n Henrik Klove till tidningen Okologisk Jordbrug. Detta lager är nu nedskrivet från 2001 rekordhöga priser till 2003´s låga spannmålspriser. DOF har också haft stora kostnader att flytta de olika spannmålsmängderna till sina nya fabriker. Sista kvartalet ifjol gick dock verksamheten plus, men DOF´s egna kapital är förbrukat. Just nu uppgår det egna kapitalet till minus 385 000 kr. Dansk Okologisk Foder, DOF, ägs till 60 procent av DLG, 30 procent av Carl Rasmusen och 10 procent av Hedegaard.

2003-04-28