Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bekämpningsmedel i KRAV-märkta morötter

Livsmedelsverket har hittat rester av bekämpningsmedlet irodion i Halländska KRAV-godkända morötter vid två provtagningstillfällen under 2002. Halterna var mycket låga i båda fallen, 0,04 mg/kg, långt under gränsvärdet för morötter som är 0,3 mg/kg. Troligen rör det sig inte om något fusk hos odlaren utan att särhållningen av de KRAV-märkta morötterna och de konventionella morötterna som odlats på gården varit bristfällig. Odlarens KRAV-godkännande är nu indraget och KRAV har stoppat odlarens försäljning av KRAV-godkända morötter. – Kemiska bekämpningsmedel får inte användas i KRAV-godkänd produktion. Och konsumenterna förväntar sig att KRAV-märkt mat ska vara fri från bekämpningsmedelsrester. Så vi ser mycket allvarligt på fynden, trots att de är låga. Och det har lett till att odlarens KRAV-godkännande dragits in, säger Lena Söderberg, vd på KRAV. KRAV fick beskedet från Livsmedelsverket den 9 april, omkring fyra månader efter deras sista provtagning i december 2002. Dagen efter genomförde KRAV ett extra oanmält kontrollbesök hos den KRAV-anslutna odlare som båda partierna kom ifrån. Odlaren bedriver konventionell och KRAV-godkänd odling parallellt, vilket är tillåtet enligt KRAVs regler. Källa: Pressmeddelande KRAV

2003-04-23