Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Krav på eko-utsädespotatis redan 2004

Enligt EU´s förordning om ekologisk produktion krävs att det utsäde som användas 2004 skall vara ekologiskt uppförökat. I den nordiska samarbetsgruppen för ekologiskt utsäde har Sverige framhållit odlingsproblematiken i ekologisk potatisutsädesproduktion. Framförallt anser man att bladmögelangreppen är så stora att de kan utgöra ett hinder för att klara den ekologiska utsädesproduktionen samt upprätthålla den ekologiska potatisproduktionen i landet. EU-länder såsom Danmark, Holland och England tycker att detta är ett mindre problem och kan tänka sig producera ekologiskt potatisutsäde till Sverige och andra EU-länder om det skulle behövas. Om kommissionen tar beslut enligt dessa EU-länders linje medför detta troligtvis att ekologiskt potatisutsäde måste användas från och med 2004. Det årliga potatisutsädesbehovet i Sverige beräknas till cirka 300 ton 2002. Den svenska referensgruppen för ekologisk potatisutsädesproduktion är dock enig att man inom Sverige borde kunna tillgodose Sveriges behov 2004. Källa: Katrina Holstmark, Jordbruksverket, Skara

2003-04-02