Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Mindre tungmetaller i gödsel från ekologiska djur

En dansk undersökning från Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), visar att gödseln från svin och nötboskap innehåller en del tungmetaller. Enligt DMU är det dock så pass låga nivåer att det inte är någon direkt fara för befolkningen. Däremot kan det ha inverkan på känsliga ekosystem, särskilt i vattendrag. Innehållet av oorganiska ämnen i stallgödsel skiljer sig mellan konventionellt hållna nötkreatur och de som föds upp på ekologiska gårdar. Det genomsnittliga innehållet av kadmium i konventionell dynga var 0,37 milligram per kg torrsubstans medan motsvarande siffra var 0,27 milligram i gödsel från ekologiskt uppfödda djur. Innehållet av koppar, zink och nickel är nästan dubbelt så högt i konventionell stallgödsel jämfört med eko-gödsel. Hela rapporten går att läsa på www.dmu.dk Källa: www.okologi.dk

2003-03-20