Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Biofer har bra kväveeffekt

Intresset för att tillföra växtnäring är stort i den ekologiska växtodlingen. Suget efter succéprodukten Biofer 7-9-0 går inte att ta miste på och Lantmännen har sålt över prognos. Det är framför allt att Biofer har ett relativt lågt pris för att vara eko-gödselmedel som gjort den populär. Gyllebo gödning som saluför Biofer produkterna har en lågkostnadsstrategi för just Biofer 7-9-0, som innebär att den levereras i mjölform i storsäckar om 1250 kg direkt från Konvex i Skåne. I en rapport från Mellansvenska försökssamarbetet konstaterar Ingemar Gruvaeus att Biofer-produkterna har haft god kväveeffektivitet under de 2 år som man hittills har haft försök på eko-gödselmedel. Den relativa kväveeffekten jämfört med vanliga mineralgödselmedel har varit ca 80 procent för Biofer och runt 50 procent för flytande Vinass 4-0-6. Alla testade gödselmedel har bredspridits och nedharvats före sådd. Det kan vara till nackdel för Vinass-produkterna skriver Ingemar Gruvaeus som poängterar att Vinass produkterna har visat bättre effekt vid fuktig såbädd och regn efter sådd.

2003-03-18