Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Är det lönsamt att köpa in eko-gödning ?

Förra årets rekordstora eko-skörd har pressat priserna på ekologisk spannmål. Avräkningspriset och skördeökningen på påverkar i högsta grad huruvida det är lönsamt att köpa in växtnäring i den ekologiska växtodlingen. I Ekowebs växtföljdsoptimator har vi testat lönsamheten i att tillföra 80 kg kväve i form av Biofer 7-9-0 i höstvete. Priset på Biofer inklusive spridning har satts till 1,04 kr per kg. Det ger en hektarkostnad på 1196 kronor. Hänsyn har tagits till att en större hektarskörd ger ökade kostnader för torkning, analys och transport. Eventuell extra arbetstid har ej räknats med. Med ovanstående antaganden måste man ha en skördeökning motsvarande 1 050 kg per hektar vid ett pris på 1,40 kr per kg spannmål och 780 kg merskörd vid ett framtida pris på 1,80 kr per kg spannmål. Mellansvenska försökssamarbetets försöksrapport 2002 visar att man förra året hade en merskörd i vårvete på 1 240 kg mellan ogödslade försöksparceller och de som gödslats med 1150 kg Biofer 7-9-0. Skördeökningen är ett medeltal från fem försöksplatser i Mellansverige.

2003-03-17