Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nya EU-bestämmelser om märkning av ägg

I Tyskland introduceras nu ett nytt system för märkning av ägg. Målet är att man på alla ägg skall kunna utläsa vilket uppfödningssystem som använts och i vilket land ägget är producerat. Ett ägg producerat i Tyskland stämplas med ”DE” samt en siffra från 0 till 3. Siffran 0 står för ekologiskt producerat, 1 för frigående ute, 2 för frigående inomhus och 3 för burhöns. Källa: www.organic-research.com

2002-11-11