Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

GMO - Dyrt för Nordamerikas lantbrukare

De Nordamerikanska lantbrukarna hade inte räknat med att den internationella marknaden skulle vara så negativa till GMO-grödor. Missen har gjort att man bommat stora exportkontrakt på majs, soja och raps. Enligt nyligen gjorda uträkningar av Soil Association har genmodifierade produkter kostat USA minst 113 miljarder kronor från 1999 till 2001. De Nordamerikanska lantbrukarna har sedan introduktionen av GMO-grödor tappat hela exporten av majs till EU, värde 2,8 miljarder kronor per år, hela exporten av raps till EU-värde 2,8 miljarder kronor per år och tappat 9 procent av världsmarknaden på soja. Dessa marknadsandelar kommer att bli dyra att ta tillbaka. Detta har medfört att hemmamarknaden överösts med majs, soja och raps, vilket gjort att priserna fallit kraftigt på dessa grödor. Detta har i sin tur medfört att USA:s regering de senaste åren fått betalat ut bidrag och exportstöd till sina lantbrukare på mellan 28 och 47 miljarder kronor per år. Många nordamerikanska lantbruksorganisationer och lantbruksföretag är nu därför tveksamma till introduktionen av GMO-vete och råder sina medlemmar att avstå från att så GMO-grödor i år. Källa: www.okologi.dk

2002-09-18