Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

EcoTrade tror på lägre foderspannmålspriser

Den stora skörden av ekologisk spannmål och att mer areal tagits i bruk de senaste åren gör att de ekologiska spannmålsvolymerna ökar betydligt i Sverige i år. De ekologiska arealerna har också ökat i hela norra Europa, vilket också lätt till att större ekologiska spannmålsvolymer idag produceras. Danmark, Tyskland och England är idag stortsätt självförsörjande på ekologisk spannmål, vilket minskat deras tidigare importbehov av främst foderspannmål. Den större tillgången på ekologisk spannmål har medfört att flera spannmålsföretag bland annat danska DLG och KFK börjat signalera om ett lägre pris på ekologisk foderspannmål. Dessa signaler kommer nu även från Lantmännens EcoTrade. – Det har varit ett stort intresse för våra 3-årskontrakt på höstvete. De är nu fulltecknade liksom våra kontrakt på råg. Tillgången på ekologisk spannmål är god i år med anledning av en god skörd och ökade ekologiska spannmålsarealer. Marknaden för ekologisk spannmål växer fortfarande, men inte i samma takt som tillgångsökningen i Sverige och utomlands. Detta gör att priset på ekologisk foderspannmål kommer att gå ned, säger Anneke Svantesson VD EcoTrade.

2002-09-10