Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Danska eko-producenter tjänar mest

Under 2001 var lönsamheten bättre för den genomsnittlige ekologiska lantbrukaren än för hans konventionella kollega. Detta visar en undersökning som genomförts av Landboforeningerens Landskontor for Driftsøkonomi i Danmark bland danska lantbrukare. En ekologisk mjölkproducent tjänade i medel 247 000 kronor mot 215 000 kronor för den konventionella kollegan. Även de ekologiska spannmålsodlarna tjänade mer pengar. De ekologiska spannmålsodlarna gjorde ett nollresultat och de konventionella kollegorna gick back med 49 000 kronor. Källa: www.landsbladet.dk

2002-09-04