Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Eko-arealen i Tyskland växer

Den tyska eko-arealen fortsätter att öka. Under 2001 växte den tyska ekologiska arealen med 15,8 procent till 632 000 hektar. Den tyska ekoarealen uppgår därmed till 3,7 procent av den totala jordbruksarealen. Medel arealen för den tyska eko-gården är 43 hektar mot 38 hektar för den konventionella. Källa: www.organicts.com

2002-08-29