Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Biofer billigare än handelsgödsel

I våras blev det KRAV-godkända gödselmedlet Biofer 7-9-0 populärt bland de ekologiska spannmålsodlarna i Sverige. Den främsta anledningen till Biofer 7-9-0 marknadsframgång är den billiga fosforn och kvävet. Priset på Biofer 7-9-0 låg i våras på 650 kronor per ton fritt levererat på gården i hela Sverige, plus cirka 50 kronor per ton för spridning. Denna prisnivå innebär att kvävet endast kostar cirka 4-5 kronor per kilo och fosforn 6-7 kronor per kilo. – Försäljningen av Biofer 7-9-0 har gått över förväntan. Under sommaren har vi också jobbat med att förbättra spridningsbilden för gödselmedlet och vi ser ut att ha lyckats. Tyvärr kommer vi att få höja priset på produkten med cirka 200 kronor per ton till nästa säsong. Däremot kommer vi att sänka priset på pelleterade Biofer-produkter, från cirka 30 kronor per kilo kväve till 22-23 kronor genom en effektivare och rationellare tillverkning. Våra kunder får beställa gödselmedlena i september och sedan tillverkar vi gödeselprodukterna utifrån befintlig kundstock i oktober och november. I takt med att produkterna blir färdiga direktlevereras dessa till kunderna, säger Pär-Johan Lööf, utvecklingschef växtodling Lantmännen. Även med en prishöjning på 200 kronor per ton för Biofer 7-9-0, så kommer kvävet och fosforn vara billigare än handelsgödsel.

2002-08-27