Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Dansk eko-export fortsätter att öka

Ungefär 10 procent av den danska ekologiska produktionen exporterades 2001. Värdet av exporten uppgick 2001 till 415 miljoner kronor. Det innebär en ökning av exporten med cirka 40 procent mot året innan. För 2002 räknar man med en tillväxt på mellan 12 till 20 procent. Det senaste året har tillväxten på hemmamarknaden för ekologiska produkter gått långsammare än tidigare. Detta har medfört att danskarna nu intresserar sig allt mer för exportmarknaden. Enligt en studie som utförts av Organic Denmark så är 12 företag involverade i export av mejeriprodukter, 14 med frukt och grönsaker, 8 med spannmål och 6 med kött och 3 med ägg. Danska ekologiska mjölkproducenter exporterade 2001 för 228 miljoner kronor, vilket innebär cirka 55 procent av den totala ekologiska exporten. Kött exporten ökade med 260 procent 2001 och stod för 20 procent av den totala ekologiska exporten. De viktigaste exportmarknaderna för Danmark är Storbritannien, Sverige och Tyskland. Exporten till USA har det senaste året också ökat i betydelse. Källa: Organic Denmark

2002-08-26