Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

EcoTrade ökar i år igen

Årets ekologiska skörd ser bra ut för EcoTrade. Höstvetet har generellt haft bra falltal medans proteinhalten har varierat desto mer. I Mälardalen har en del lantbrukare haft problem med att vårvetet har brådmognat pga. värmen med dåliga falltal som följd. Totalt räknar EcoTrade att årets skörd kommer hamna kring 35 000 till 40 000 ton. – Som säsongen har börjat så räknar vi med en betydligt större invägning av ekologisk spannmål i år jämfört med tidigare år. De lantbrukare vi talat med är hittills nöjda eller mycket nöjda med årets skörd och det är roligt. Vi har säkrat spannmålskontrakt på både den svenska marknaden och exportmarknaden före skörd och nu tittar vi även på nya marknader, säger Anneke Svantesson, VD EcoTrade.

2002-08-20