Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Frankrike ökar köttproduktionen

Den ekologiska odlade arealen fortsätter att öka i Frankrike. Den ekologiska arealen ökade till 425 000 hektar 2001 från 370 000 hektar 2000. Det innebär en ökning med 13,5 procent. Merparten av de 1 140 lantbrukarna som la om sin produktion 2001 var små eller medelstora köttproducenter. Total har Frankrike 10 400 ekologiska lantbrukare, varav 40 procent är köttproducenter. Enligt Organic Monitor så har också den Franska marknaden för ekologiskt kött stabiliserat sig. Med en ökad inhemsk produktion befarar man att det finns en risk att hamna i samma överskottssituation som i England. Idagsläget säljs cirka 20 procent av det ekologiska köttet, nöt och lamm, i England som konventionellt kött. Den stora ökningen av ekologiska köttproducenter har också medfört ett underskott av ekologisk spannmål. Speciellt har ägg-, kyckling- och grisproducenter det svårt hitta ”billig” ekologisk spannmål. Intresset för omläggning till ekologisk spannmålsodling är relativt lågt i Frankrike, vilket medfört att man inte tror att 1 000 000 hektars målet kommer att bli uppfyllt till 2005. Källa: Organic monitor

2002-07-31