Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Stor tillgång på eko-kött i England

En stor ökning av den inhemska produktionen och en lägre marknadstillväxt har det senaste året skapat ett överskott av ekologiskt kött på den på brittiska köttmarknaden. Försäljningen av ekologiska köttprodukter har avstannat efter en stark tillväxt fram till 2002. Detta händer samtidigt som många brittiska köttproducenter precis blivit klara med sin omläggning till ekologisk produktion. Detta har resulterat i en överkapacitet på speciellt nöt- och lammkött, med följd att större volymer tvingats säljas som konventionellt kött det senaste året. Detta har också lätt till stark prispress på ekologiskt kött, med dålig lönsamhet som följd för producenterna. De brittiska köttproducenterna har liksom i producenterna i Sverige också svårt att konkurrera med priset för det importerade ekologiska köttet. Länder såsom Uruguay, Argentina och Australien har betydligt lägre produktionskostnader för att ta fram det ekologiska köttet än brittiska och svenska producenter. Källa: Organic monitor

2002-07-31