Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAV-godkänd areal ökar

Under 2002 kommer ytterligare 31 286 hektar lantbruks mark att kunna tröskas som KRAV-godkänd. Det medför en ökning med cirka 19 procent till 192 375 hektar från skörden 2001. Vall är den gröda som odlas mest på landets KRAV-godkända areal. I år odlas 111 078 hektar vall och bete. Bland spannmåls slagen är det vete som dominerar med 50 719 hektar.

2002-07-16