Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Utredning visar på bristfällig KRAV-slakt

En utredning gjord på uppdrag av KRAV visar på brister i djurhanteringen på ett antal slakterier i Sverige. Utredningen är gjord av en extern etolog som bland annat har uppmärksammat problem med uppstallning, drivning, samt avskärmning vid avblodning på slakterierna. Lena Söderberg, VD för KRAV tycker att det är beklagligt att KRAV:s kontrollrutiner inte har uppmärksammat problemen. För att komma till rätta med bristerna har KRAV tagit fram ett åtgärdspaket som ska hjälpa slakterierna att i arbetet med bristfälliga rutiner. De slakterier som inte har förbättrat sina rutiner till nästa kontrollbesök riskerar att bli av med rätten att slakta KRAV-godkända djur samt att använda KRAV-märket konstaterar Söderberg. Källa: KRAV

2002-07-12