Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Bekämpning av bladlöss i stråsäd

-Många ekologiska odlingar har drabbats av stora angrepp av bladlus i år. Lössen kom tidigt och kan ha orsakat stora problem i odlingarna. Jag tror att det kan röra sig om en skördeminskning på 1000 kg per hektar i vårvete, säger Pär-Johan Lööf produkt- och affärsutvecklingsansvarig för ekologisk växtodling på Lantmännen till ekoweb. Idag finns det ett antal ”såp-preparat” som kan användas för bekämpning av bladlöss i stråsäd. Ett av dessa preparat marknadsförs av Svenska Predator och säljs till lantbrukarna via bland andra Lantmännen. - Vi har gjort ett antal försök med såp-preparat i stråsäd, säger Bo Berglund på Svenska Predator AB till ekoweb. De preparat som varit aktuella är Biodux och Zence som består av liknande beståndsdelar. Biodux kommer att läggas ner under 2002 och ersättas en ny liknande produkt. Vad gäller Zence kommer den att finnas kvar i sortimentet. Idag kostar en bekämpning med Zence i stråsäd med 400 liter vatten plus preparat per hektar 295 kronor. Priset är exklusive moms och frakt. En enkel beräkning visar då att om lantbrukaren förlorar 1000 kg per hektar vilket blir cirka 2000 kronor per hektar. Vid ett rejält angrepp av bladlus och god effekt skulle alltså en behandling vara värd att genomföra även om man räknar med kostnader för spruta och traktor, avslutar Berglund.

2002-06-25