Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Attraktiva utsädeskontrakt lediga på Lantmännen

Det finns fortfarande möjlighet att teckna kontrakt med Lantmännen med odling av ekologiskt utsäde. För tillfället är det aktuellt att teckna kontrakt för råg, rågvete och höstvete. Lantmännen letar efter odlare som har möjlighet att torka, lagra och särhålla utsädet på gården. – Just nu uppmanar vi våra befintliga ekologiska utsädesodlare att gå ut i fält och plocka flyghavre, eventuella andra sorter spannmålsplantor och övriga ogräs som kan ställa till problem vid rensningen. Ett ogräs som har vuxit i omfattning det senaste året i den ekologiska utsädesproduktionen är åkerrättika och den är extra viktig att hålla efter. Åkerrättikans frön är nästan lika stora som spannmålskärnan och blir därför svår att rensa bort. Fält med kraftiga ogräsangrepp blir dyra för både oss och lantbrukaren att rensa. Så det gäller att vara aktiv för få fram ett bra ekologiskt utsäde, säger Gunnar Danielsson ansvarig ekologiskt utsäde Lantmännen. -Höstens kontrakterande areal kommer att landa kring 1500 hektar, varav 1100 hektar är höstvete och resten råg och rågvete, säger Gunnar Danielsson ansvarig ekologiskt utsäde Lantmännen.

2002-06-24