Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nitrofen förgiftat tyskt ekofoder sålt i Danmark

I samband med att tyska myndigheters undersökningar om nitrofen i tyskt ekofoder visade det sig att ett smittat parti med lupinfrö sålts till Danmark för tillverkning av ekologiskt foder. Fröerna har smittats vid lagring i ett gammalt lager för bekämpningsmedlet nitrofen. Arbetet pågår för fullt med att spåra de partier av lupinfrö som finns på drift i Danmark. Danska myndigheter understryker att det rör sig om mycket små mängder lupinfrö som ingår i foderstaten till kor. Det finns inge sundhetsmässiga själ för oro när det gäller konsumtion av vare sig ekologiskt kött eller mjölk, från kor som råkat få i sig av det aktuella fodret. Källa: Landsbladet

2002-06-11