Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Vissa statliga ekologiska mål uppfyllda

Under 2001 har det kommit in ca 17 700 ansökningar om utbetalning av ersättningsformerna för ekologisk odling. De utbetalda arealerna omfattar totalt 351 600 hektar, varav lite drygt 174 000 hektar var KRAV-godkända januari 2001. Det innebär att den ekologiskt odlade arealen utgör omkring 13 procent av Sveriges totala åkerareal på 2,7 miljoner hektar. Jordbruksverkets målsättning är att 20 procent av den totala arealen i Sverige skall vara ekologiskt odlad 2005, vilket motsvarar 540 000 hektar. 2001 var 152 151 nötkreatur, 48 569 tackor, 1330 getter och 1085 suggor anslutna till stöd för ekologiska produktionsformer. Jordbruksverket uppskattar idag att 10 procent av nötkreaturen är ekologiska enligt ersättningsvillkoren år 2001, vilket är det statliga mål jordbruksverket satt upp för nötkötts- och mjölkproduktion i Sverige. Källa: www.sjv.se

2002-06-10