Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

KRAV-arealen ökade med 10 % under 2001

Anslutningen till KRAV fortsätter att öka även i år. Inom den största kontrollgrenen växtodling är nettoökningen 116 lantbrukare eller 3,4 procent jämfört med april förra året. Ser man till samtliga kontrollgrenar är nettoökningen nära 200 anslutna eller 4 procent. Ser man till ansluten areal har den ökat med 10 procent till 205 000 hektar. Totalt är nu 3 468 lantbrukare med växtodling anslutna till KRAV, en nettoökning med drygt 3 procent jämfört med förra året. KRAVs kontrollchef Staffan Sjödén är nöjd med årets anslutningsökning med tanke på att totala antalet lantbruk i landet ständigt minskar. Sjödén understryker dock att förväntningarna var högre med tanke på att 2002 är det sista året som svenska lantbrukare kan ansluta sig till KRAV med ett års karenstid. De lantbrukare som missade KRAVs sista anmälningsdatum, har i år ytterligare en möjlighet att lägga om till ekologisk produktion med ett års karenstid. Om man anmäler en plan för omläggning under fem år före den 31 augusti gäller ett års karens för hela den omläggningen. Det är en övergångsregel som Jordbruksverket förhandlat fram hos EU. Källa: KRAV

2002-06-10